Om

Contrano tillverkar och säljer sandspridare och stödkantläggare

Om Contrano

 

 

Contrano är ett företag med hemort Fagersta som startade sin verksamhet 1986.

 

Tillverkningen började med tillverkning av gamla flakhängda "Ekonom" för att sedan introducera ett flertal egna produkter som bygger på samma teknik som Ekonomen, bland de nya produkterna kom den ramburna "CH" modellen och även en sandspridarskopa (BM).

 

Tekniken som de bygger på är väldigt enkel och robust med få rörliga delar vilket borgar för låga drivkostnader och lång livslängd. För något år sedan introducerades även en stödkantläggare som komplement till det befintliga programmet.

 

Se företagspresentation här. (film 20Mb)