Sandspridarskopa – BM-Trima

Contrano tillverkar och säljer sandspridare och stödkantläggare

BM/Trima Sandspridarskopa

Sandspridarskopa 2000L.

 

Innovativ spridarskopa som matar ut materialet med hjälp av ett unikt fjäderupphängt

matarbord. Utmatning sker med vibrationer. En enkel och funktionell teknik med få

rörliga delar vilket ger hög driftsäkerhet och låga underhållskostnader.

Konstruktion med helt slät insida utan roterande delar vilket gör den okänslig för

tjälklumpar och stenar etc.

Sandspridarkopa 2500L.

 

Spridningsmängden regleras på ett flertal sätt, dels genom att justera spaltöppningen på

skopan och från förarplats med manöverlådan. Mängden påverkas även med fördel

genom att ändra tiltläget på skopan. Därigenom kan mängden varieras i alla intervall.

 

> Se film här <

 

Sandspridarskopa 2000L.

 

Elfriften av skopan gör att den passar för alla maskiner med 12/24V.

Hydraulsystemet förblir helt opåverkat vid drift.

Standardutrustad för manuell omställning mellan fullbredd, spårspridning,

höger- respektive vänster halva. Omställning kan ske med fylld skopa.

Som tillval kan växling ske mellan fullbredd och spårspridning från förarplats.

Skopan kan äves erhållas med två matarbord (BM-D) för skiftning mellan

fullbredd, höger- resp. vänsterhalva från förarplats.

2000L.

 

Sandspridarskopa med dubbla matarbord.

Snadspridarskopa 900L.

 

För Trima , Zettelmeyerfäste.

Samtliga sandspridarskopor har 3års motorgaranti.

 

 

Galleri Trima/BM

 

Galleri Trima 900L.

 

Produktblad spridarskopa 2000L, 2500L

 

Produktblad spridarskopa 900L.

 

Se på filmer med Trima/BM sandspridarskopor