Nivåvakt

Contrano tillverkar och säljer sandspridare och stödkantläggare

Nivåvakt

Med nivåvakt tänds positionsljuset när materialet sjunker under inställd nivå.