Spårspridning

Contrano tillverkar och säljer sandspridare och stödkantläggare

Spårspridning

 

Med dethär tillvalet kan du enkelt byta spridningsbild mellan fullbredd och spårspridning från hytten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att bara slå brytaren på manöverlådan åt andra hållet fås en annan spridningsbild.

 

Mycket uppskattat för de som har sandning på exempelvis skogsväg och skiftar spridningsbild ofta, tex sprider

 

spårspridning på rakor och byter till fullbredd i backar och kurvor, säkert samtidigt som du spar sand.

 

Mer information om spårspridning kommer inom kort!